Drawings

All Years201020112012201320142016201720182019
Elena - Nude 2019/21

Elena - Nude 2019/21

Graphite drawing
46 × 66 cm
Price: 25 000 CZK

Lola - Nude 2019/08

Lola - Nude 2019/08

Graphite drawing
46 × 66 cm
Price: 30 000 CZK

Andrea - Nude 2019/12

Andrea - Nude 2019/12

Graphite drawing
46 × 66 cm
Price: 30 000 CZK

Elena & Núria - Nude 2019/07

Elena & Núria - Nude 2019/07

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 30 000 CZK

Paula - Nude 2019/10

Paula - Nude 2019/10

Graphite drawing
46 × 66 cm
Price: 30 000 CZK

Teresa - Nude 2019/01

Teresa - Nude 2019/01

Graphite drawing
46 × 66 cm
Price: 25 000 CZK

Paula - Nude 2019/03

Paula - Nude 2019/03

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 25 000 CZK

Mariaclara - Nude 2019/04

Mariaclara - Nude 2019/04

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 25 000 CZK

Paula - Nude 2019/06

Paula - Nude 2019/06

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 25 000 CZK

Lara - Nude 2019/02

Lara - Nude 2019/02

Graphite drawing
46 × 66 cm
Price: 20 000 CZK

Anička - Nude 2019/11

Anička - Nude 2019/11

Graphite drawing
46 × 66 cm
Price: 25 000 CZK

Gisela - Nude 2019/13

Gisela - Nude 2019/13

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 20 000 CZK

Pavla - Nude 2019/15

Pavla - Nude 2019/15

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 25 000 CZK

Silvia - Nude 2019/09

Silvia - Nude 2019/09

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 20 000 CZK

Ulka - Nude 2019/14

Ulka - Nude 2019/14

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 20 000 CZK

Georgina - Nude 2019/05

Georgina - Nude 2019/05

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 25 000 CZK

Jana - Nude 2019/25

Jana - Nude 2019/25

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 25 000 CZK

Jéssica - Nude 2018/18

Jéssica - Nude 2018/18

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 30 000 CZK

Lara - Nude 2018/17

Lara - Nude 2018/17

Graphite drawing
46 × 66 cm
Price: 20 000 CZK

Marina - Nude 2018/06

Marina - Nude 2018/06

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 20 000 CZK

Georgina - Nude 2018/28

Georgina - Nude 2018/28

Graphite drawing
46 × 66 cm
Price: 20 000 CZK

Kgabiso - Nude 2018/09

Kgabiso - Nude 2018/09

Graphite drawing
46 × 66 cm
Price: 25 000 CZK

Nude Girl 2014/08

Nude Girl 2014/08

Graphite drawing
46 × 66 cm
Private collection

Nude Girl 2010/02

Nude Girl 2010/02

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 30 000 CZK

Nude 2012/20

Nude 2012/20

Graphite drawing
46 × 66 cm
Sold

Nude Girl 2010/03

Nude Girl 2010/03

Graphite drawing
66 × 46 cm
Sold

Nude Girl 2014/10

Nude Girl 2014/10

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 30 000 CZK

Nude Girl 2012/16

Nude Girl 2012/16

Graphite drawing
66 × 46 cm
Sold

Olga - Nude 2012/14

Olga - Nude 2012/14

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 20 000 CZK

Elizabeth - Nude 2014/14

Elizabeth - Nude 2014/14

Graphite drawing
66 × 46 cm
Sold

Nude Girl 2014/07

Nude Girl 2014/07

Graphite drawing
46 × 66 cm
Price: 30 000 CZK

Nude Girl 2012/18

Nude Girl 2012/18

Graphite drawing
66 × 46 cm
Sold

Tereza - Nude 2012/02

Tereza - Nude 2012/02

Graphite drawing
66 × 46 cm
Sold

Nude Girl 2014/02

Nude Girl 2014/02

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 20 000 CZK

Nude Girl 2014/01

Nude Girl 2014/01

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 20 000 CZK

Nude Girl 2010/05

Nude Girl 2010/05

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 18 000 CZK

Nude Girl 2011/03

Nude Girl 2011/03

Graphite drawing
66 × 46 cm
Sold

Nude Girl 2012/04

Nude Girl 2012/04

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 15 000 CZK

Nude Girl 2011/08

Nude Girl 2011/08

Graphite drawing
66 × 46 cm
Sold

Olga - Nude 2012/10

Olga - Nude 2012/10

Graphite drawing
46 × 66 cm
Price: 18 000 CZK

Nude Girl 2012/12

Nude Girl 2012/12

Graphite drawing
46 × 66 cm
Price: 18 000 CZK

Nude Girl 2013/04

Nude Girl 2013/04

Graphite drawing
66 × 46 cm
Sold

Anna - Nude 2013/01

Anna - Nude 2013/01

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 20 000 CZK

Maya - Nude 2013/05

Maya - Nude 2013/05

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 11 000 CZK

Nude Girl 2012/17

Nude Girl 2012/17

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 20 000 CZK

Vlaďka - Nude 2012/08

Vlaďka - Nude 2012/08

Graphite drawing
46 × 66 cm
Price: 10 000 CZK

Nude Girl 2012/15

Nude Girl 2012/15

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 15 000 CZK

Anna - Nude 2013/03

Anna - Nude 2013/03

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 10 000 CZK

Nude Girl 2010/07

Nude Girl 2010/07

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 10 000 CZK

Anna - Nude 2013/08

Anna - Nude 2013/08

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 14 000 CZK

Nude Girl 2010/12

Nude Girl 2010/12

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 10 000 CZK

Ľubomíra - Nude 2013/06

Ľubomíra - Nude 2013/06

Graphite drawing
66 × 46 cm
Sold

Nude Girl 2014/06

Nude Girl 2014/06

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 15 000 CZK

Nude Girl 2013/09

Nude Girl 2013/09

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 10 000 CZK

Nude Girl 2014/20

Nude Girl 2014/20

Graphite drawing
66 × 46 cm
Sold

Nude Girl 2016/01

Nude Girl 2016/01

Acrylic drawing
70 × 100 cm
Private collection

Nude 2017/01

Nude 2017/01

Graphite drawing
44 × 66 cm
Private collection

Marina - Nude 2018/05

Marina - Nude 2018/05

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 22 000 CZK

Kgabiso - Nude 2018/10

Kgabiso - Nude 2018/10

Graphite drawing
66 × 46 cm
Private collection

Georgina - Nude 2018/03

Georgina - Nude 2018/03

Graphite drawing
66 × 46 cm
Price: 20 000 CZK

Kgabiso - Nude 2018/08

Kgabiso - Nude 2018/08

Graphite drawing
46 × 66 cm
Price: 20 000 CZK